Priser

Alla våra läromedel är billiga att använda eftersom många skolor är med och delar på kostnaderna. Därför har även små skolor råd att prenumerera. 

Priser "Veckans Nutidsfrågor"

 • HT-2017 , 23 kr/vecka = 414 kr + moms 25%
 • Tillägg 10 kr/vecka = 180 kr + moms 25% om man önskar postutskicket också.
 • OBS! Veckans Land ingår i prenumerationspriset
 • Veckans Nutidsfrågor utkommer 20 gånger under våren och 18 gånger under hösten.
 • Alla prenumerationer är fortlöpande från termin till termin tills ni anmäler att ni vill att den ska avslutas. Behöver inte förnyas men kan påbörjas och avslutas när som helst under året. Starta prenumeration eller gör ändringar här!

Kontakt

Vid frågor ring 031-340 99 90
Telefontid: 10.30 - 17.00 med lunchstängt 12.00-13.00.

Bäst är att skicka email till nutid@mera.se

Priser "Pick & Choose"

 • HT-2017 , 23 kr/vecka = 414 kr + moms 25%
 • Tillägg 10 kr/vecka = 180 kr + moms 25% om man önskar postutskicket också.
 • Komplettera med ämnesarkivet = 100 kr/termin + moms 25%
 • Pick & Choose utkommer 18 gånger per termin.
 • Alla prenumerationer är fortlöpande från termin till termin tills ni anmäler att ni vill att den ska avslutas. Behöver inte förnyas. Om man avslutar en prenumeration senare än två omgångar (veckor) in på ny terminen betalar man terminen ut.
 • Starta prenumeration eller gör ändringar här!

Fakturering

Vi fakturera en gång per termin och betalningstid är 30 dagar netto.
Vi fakturerar med pappersfaktura och vi kan skicka fakturan till särskild fakturaadress. Meddela oss i god tid eventuella referenskoder.
Omfakturering pga ofullständiga uppgifter kostar 50 kr extra. Samma gäller vid påminnelsefaktura eller om faktura ska skickas elektroniskt.

Priser "News Quiz"

 • HT-2017 , 29 kr/vecka = 522 kr + moms 25%
 • News Quiz utkommer 18 gånger per termin.
 • Alla prenumerationer är fortlöpande från termin till termin tills ni anmäler att ni vill att den ska avslutas. Behöver inte förnyas. Om man avslutar en prenumeration senare än två omgångar (veckor) in på ny terminen betalar man terminen ut.
 • Starta prenumeration eller gör ändringar här!

Kopieringslicensen

Materialet får kopieras och användas enbart på berörd skolenhet. Vi utgår från Skolverkets indelning av skolor. Vid osäkerhet om er licens och kopieringsrätt så kontaktar ni oss.
​​​​​​​Ni kan också kolla med oss om skolan redan idag har en licens.

Priser "Veckans land"

 • Veckans Land utkommer 18 - 20 gånger per termin och ingår i en prenumeration av Veckans Land. Kan ej tecknas separat.
 • Vill man ha tillgång till "världsdelsarkivet" (allt material om alla de länder som finns utgivna - ca 160 länder), så kostar det 100 kr/termin extra.
 • Starta prenumeration eller gör ändringar här!

Testa material

Är man osäker på om materialet passar just er kan man testa en kortare period. Kontakta oss så lägger vi in er under en begränsad period utan att ni binder er för något.