Mera Förlaget

Läromedel som utgår från verkligheten!
Veckans Nutidsfrågor - originalet sedan 1988!

Länkar till senaste veckans utgivning av våra läromedel nedan.
Pdf-filerna öppnas med lärarens lösenord. Klicka på namnet för att ladda hem!

Problem med att öppna pdf-fil i exempelvis Mac? Läs mer under support!

Sommaruppehåll. Läromedlen återkommer vecka 34 (20 augusti)

Svarsformulär - 7 frågor, 10 frågor, 12 frågor 

Våra läromedel - Läs mer om dem!