Lediga tjänster

Skribenter Veckans Nutidsfrågor

Vi har för tillfälligt ingen ledig tjänst som skrivare av Veckans Nutidsfrågor men är du intresserad så anmäl dig ändå.
De olika delarna av Veckans Nutidsfrågor skrivs av olika lärare runt om i Sverige och det alternerar från vecka till vecka vad gäller skrivandet av grundstommen; A-, B- och C-frågorna. Det är tufft arbete som tar 20-25 timmar och kräver förmåga att formulera sig på ett bra sätt men framförallt att kunna komma på vettiga och bra frågor.
Planering för innevarande termin är klar men vi försöker en gång varje termin låta någon ny pröva på. Givetvis under överinseende av mer rutinerade skrivare så att kvaliteten bibehålls.
Om du är intresserad att testa så kontakta vår förlagschef.