Beställ Veckans Land

Veckans Land ingår i prenumeration av Veckans Nutidsfrågor och kan inte beställas separat. Komplettera dock gärna med tillgång till Världsdelsarkivet.

Beställ 

  • Prenumerationen startar omgående om man inte vill att den ska starta vid nästa terminsbörjan. När man startat ny prenumeration kommer vi att inom någon dag att skicka de lösenord som gäller för aktuell vecka så att ni omgående kan använda materialet.
  • Man kan påbörja en prenumeration när som helst under året. Påbörjas den mer än sex veckor in på terminen faktureras reducerat belopp och man betalar bara för de återstående veckorna på terminen.
  • Man kan även avsluta en prenumeration när som helst. Avslutas den senare än omkring fem veckor in på terminen (när vi skickat ut faktura för innevarande termin) avslutas prenumerationen vid nästa terminsslut.
  • Faktura för terminen skicka normalt omkring fem veckor in på terminen. De flesta kommuner eller motsvarande önskar att faktura skickas till särskild fakturaadress. Om så är fallet så fyll i den korrekt redan från början och även med den eventuella referenskod eller liknande som ni önskar ska stå på fakturan.
  • Vi skickar mejl när nytt material finns att hämta på vår hemsida till max två mejladresser på varje skola med licens. Ni får själva ombesörja att skicka mejlet vidare till övriga berörda lärare. Var dock noga med att enbart skicka till lärare som jobbar på er skola så att inte någon av misstag använder materialet på en skola som inte har licens.
  • Alla prenumerationer är fortlöpande så ni behöver inte och ska inte förnya den vid terminsslut. Glöm bara inte att meddela oss om ni vill avsluta prenumerationen.
  • Läromedlet Veckans Land ingår i prenumerationen av Veckans Nutidsfrågor.
  • Missa inte att anmäla om ni vill ha tillgång till Världsdelsarkivet. Vill ni komplettera en redan pågående prenumeration med världsdelarkivet så går bra att göra det här.

  • Teckna ny prenumeration genom att fylla i beställningsformuläret här nedan:

Veckans Land

Veckans Land är ett unikt läromedel som kombinerar samhällskunskap, geografi, historia och ofta även lite matematik. Vi kallar det ett läromedel i Världskunskap för det finns alltid något intressant att lära sig om varje land.

Fakturering

Vi fakturerar en gång per termin. Om uppgifter inte stämmer så att den måste skickas om eller om vi måste påminna om betalning debiteras 50 kr extra.

Kopieringsrätt

För att använda övningar från läromedlet Veckans Land krävs en aktiv prenumeration som är knuten till den skolenhet där materialet ska användas. Finns ingen prenumeration får inte övningarna användas även om man tidigare haft prenumeration och då skrivit ut materialet eller sparat pdf-filer.

Kontakt

Om lärare har frågor till oss så mejla eller ring 031-340 99 90.
Telefontid: vardagar 10.00-17.00.
Lunchstängt normalt 12.00 - 13.00.