Beställa Pick & Choose

Här kan du beställa Pick and Choose som ingår i paketet Veckans Engelska. Ändringar i befintlig prenumeration görs enklast genom att svara på det senaste mejlutskicket där alla era kontaktuppgifter finns med. Senast om en vecka märker du att prenumerationen är igång eller att ändringen är gjort. Om inte så kontakta oss!

Beställ  

  • Prenumerationen startar omgående om man inte vill att den ska starta vid nästa terminsbörjan. Så fort man startat ny prenumeration eller beställt till ämnesarkivet kommer vi att skicka lösenord som gäller.
    • Om man vill avsluta sin prenumeration under pågående termin avslutas den vid nästa terminsslut om man avslutar senare än fem veckor in på terminen.
  • Faktura för terminen skicka normalt omkring fem veckor in på terminen.De flesta kommuner eller motsvarande önskar att faktura skickas till särskild fakturaadress. Om så är fallet så fyll i den korrekt redan från början och även med den eventuella referenskod eller liknande som ni önskar ska stå på fakturan.
  • Vi skickar email när nytt material finns att hämta på vår hemsida till max två mailadresser på varje skola med licens. Ni får själva ombesörja att skicka mailet vidare till övriga berörda lärare. Var dock noga med att enbart skicka till lärare som jobbar på er skola så att inte någon av misstag använder materialet på en skola som inte har licens.
  • Alla prenumerationer är fortlöpande så ni behöver inte och ska inte förnya den vid terminsslut. Glöm bara inte att meddela oss om ni önskar avsluta prenumerationen.
  • ​​​​​​​Beställ genom att fylla i formuläret här nedan:

Pick & Choose

Pick & Choose är fyra övningar i engelska varje vecka som går att kopiera och användas direkt. Många av övningarna anknyter till dagsaktuella teman. Andra är mer tidslösa och kan användas när som helst. P&C startade 2004 och därför finns över 600 övningar nu i ämnesarkivet. 

Kopieringsrätt

För att använda övningar från läromedlet Pick & Choose krävs en aktiv prenumeration som är knuten till den skolenhet där materialet ska användas. Finns ingen prenumeration får inte övningarna användas även om man tidigare haft prenumeration och då skrivit ut materialet eller sparat pdf-filer.

Fakturering

Vi fakturerar en gång per termin. Om uppgifter inte stämmer så att den måste skickas om eller om vi måste påminna om betalning debiteras 50 kr extra. 

Kontakt

Om lärare har frågor så mejla eller ring 031-340 99 90 
Telefontid: vardagar 10.00 - 17.00 Lunchstängt normalt 12.00 -13.00