Beställa Pick & Choose

Här kan du beställa läromedlet Pick & Choose eller göra förändringar i en redan pågående prenumeration. Senast om en vecka märker du att det är igång eller att förändringen är gjort. Om inte så kontakta oss!

Beställ  

  • Prenumerationen startar omgående om man inte vill att den ska starta vid nästa terminsbörjan. Så fort man startat ny prenumeration eller beställt till ämnesarkivet kommer vi att skicka lösenord som gäller.
    • Om man vill avsluta sin prenumeration under pågående termin avslutas den vid nästa terminsslut om man avslutar senare än tre veckor in på terminen. Använd formuläret även vid avslut.
  • Faktura för terminen skicka normalt omkring sex  veckor in på terminen.De flesta kommuner eller motsvarande önskar att faktura skickas till särskild fakturaadress. Om så är fallet så fyll i den korrekt redan från början och även med den eventuella referenskod eller liknande som ni önskar ska stå på fakturan.
  • Vi skickar email när nytt material finns att hämta på vår hemsida till max två mailadresser på varje skola med licens. Ni får själva ombesörja att skicka mailet vidare till övriga berörda lärare. Var dock noga med att enbart skicka till lärare som jobbar på er skola så att inte någon av misstag använder materialet på en skola som inte har licens.
  • Alla prenumerationer är fortlöpande så ni behöver inte och ska inte förnya den vid terminsslut. Glöm bara inte att avsluta den om ni inte önskar använda materialet längre.
  • ​​​​​​​Beställ genom att fylla i detta formulär eller klicka på bilden nedan. Tack!

Pick & Choose

Pick & Choose är ett fyra nya övningar  i engelska varje vecka som går att kopiera och användas direkt. Många av övningarna anknyter till dagsaktuella teman. Andra är mer tidslösa och kan användas när som helst. P&C startade 2004 och därför finns över 600 övningar nu i ämnesarkivet. 

Kopieringsrätt

För att använda övningar från läromedlet Pick & Choose krävs en aktiv prenumeration som är knuten till den skolenhet där materialet ska användas. Finns ingen prenumeration får inte övningarna användas även om man tidigare haft prenumeration och då skrivit ut materialet eller sparat pdf-filer.

Fakturering

Vi fakturerar en gång per termin och fakturan skickas som pappersfaktura. Om uppgifter inte stämmer så att den måste skickas om eller om vi måste påminna om betalning debiteras 50 kr extra. Samma gäller om fakturan måste skickas elektroniskt.

Kontakt

Om lärare har frågor så maila eller ring 031-340 99 90 
Telefontid: vardagar 10.00 - 17.00 Lunchstängt normalt 12.00 -13.00