I klassrummet

Lärare:
På dessa undersidor finns Powerpoint-presentationer som läraren kan använda i klassrummet. Respektive fråge-variants presentationen öppnas med den aktuella veckans lösenord och är tänkt att användas av lärare som går igenom frågorna på en stor skärm som visas i klassrummet. En sida med en fråga följs av en sida med rätt svar och i förekommande fall även kommentarer till frågan.
Aktuellt lösenord till presentationen finns i aktuellt mejlutskick. Långt ner i det mejlutskicket finns även aktuellt elevlösenord.

​​​​​​​Välj variant:
7-Dagar
A-frågor
Lilla a-frågor
B-frågor
K-frågor
C-frågor
DVD-frågor

Vill man visa frågorna på en stor skärm men inte visa svaren direkt efter varje fråga används istället elevformuläret (se nedan).

Elev:
Elever som använder vår hemsida för att svara på frågorna får aktuellt elevlösenord av sin lärare. Elever hittar sina frågeformulär på elevsidan.