Ändra mottagare

Vi har plats för två mailmottagare per prenumeration. Tanken där är att en ska vara huvudansvarig för att vidarebefodra materialet internt på skolan och att den andra mottagaren ska finnas att vända sig till som backup ifall den ordinarie mailmottagaren är frånvarande eller har råkat missa att vidarebefodra materialet till berörda lärare.
I mailutskicken syns det vem/vilka som är skolans aktuella mottagare. Har skolan prenumeration på mer än ett läromedel så behöver det givetvis inte vara samma mottagare för de olika läromedlen. Det går att ändra mottagare när som helst under terminen. Det enklaste sättet att göra ändringar på är genom att svara på något av våra mailutskick. Längst upp i dessa finns all nödvändig info med för att vi lätt ska kunna hitta er i kundregistret. Behåll de uppgifterna i svarsmailet (kund-id, skolans namn och adress samt aktuella mailmottagare) och ange vilken mailadress det är som skall bytas ut samt hur den nya adressen skall vara. Oftast kommer det sedan ett mail från oss där vi bekräftar att ändringen har gjorts. 
Det går också bra att använda respektive läromedels beställningsformulär när man vill göra ändringar. Glöm då inte att välja rätt alternativ på beställningsformuläret.
Länkar till respektive läromedels beställnings-/ändringsformulär:
Veckans Nutidsfrågor+Veckans Land
Pick and Choose
The News Quiz

Det går självklart också att ringa och göra ändringar men generellt är det alltid bäst att lita på sin egen skrivförmåga och göra ändringarna via mailutskicken/formulären. Då minimerar man risken för hör-/skrivfel från vår sida.
Kontaktuppgifter:
Tord Erikssonnutid@mera.se eller 031-340 99 90​​​​​​​
Telefontid: vardagar 10.00 -12.00, 13.00 -17.00
Mailutskicken görs från register@mera.se