Ändra mottagare

Vi har plats för två mejlmottagare per prenumeration. Tanken där är att en ska vara huvudansvarig för att vidarebefodra materialet internt på skolan/arbetsplatsen och att den andra mottagaren ska finnas att vända sig till som backup ifall den ordinarie mejlmottagaren är frånvarande eller har råkat missa att vidarebefodra materialet till berörda lärare.
I mejlutskicken syns det vem/vilka som är skolans aktuella mottagare. Har skolan prenumeration på mer än ett läromedel så behöver det givetvis inte vara samma mottagare för de olika läromedlen. Det går att ändra mottagare när som helst under terminen. Det enklaste och bästa sättet att göra ändringar på är genom att svara på något av våra mejlutskick. Längst upp i dessa finns all nödvändig info med för att vi lätt ska kunna hitta er i kundregistret. Behåll de uppgifterna i svarsmejlet (kund-id, skolans namn och adress samt aktuella mejlmottagare) och ange vilken mejladress det är som skall bytas ut samt hur den nya adressen skall vara. Oftast kommer det sedan ett mejl från oss där vi bekräftar att ändringen har gjorts.

Det går självklart också att ringa och göra ändringar men generellt är det alltid bäst att lita på sin egen skrivförmåga och göra ändringarna via mejlutskicken/formuläret. Då minimerar man risken för hör-/skrivfel från vår sida.

Kontaktuppgifter:
Tord Eriksson[email protected] eller 031-340 99 90​​​​​​​
Telefontid: vardagar 10.00 -12.00, 13.00 -17.00
Mejlutskicken görs från [email protected]