Veckans Land

Läromedel i "Världskunskap".
Det finns alltid något intressant att berätta om varje land.

Veckans Land - så fungerar det!

  • Veckans Land ingår i paketet Veckans Nutidsfrågor + Veckans Land och är ett material där ett aktuellt land presenteras varje vecka. Materialet består av minst 4 arbetsblad (pdf-fil som kan skrivas ut och kopieras eller användas direkt på dator eller läsplatta).
  • Veckans Land utkommer senast varje onsdag och de länder som kommit ut under terminen finns i terminsarkivet.
  • Veckans Land ingår i en prenumeration av Veckans Nutidsfrågor och kan inte tecknas separat. Skolor som har licens får använda det fritt på skolan men notera villkor för användning och kopiering.
  • När nytt material finns utgivet skickar vi ett mejl till de max två adresserna som är mottagare av även Veckans Nutidsfrågor.
  • Materialet får kopieras fritt på prenumererande skola men elever kan även att använda sig av en pdf-fil (utan facit) som finns på elevsidan.
  • Material om tidigare utgivna länder (och landskap) finns i Världsdelsarkivet. Vill man ha tillgång till alla länder/landskap som finns där (idag omkring 170 st) kostar det 150 kr extra per termin. Då får man tillgång till det universella lösenord som gäller för alla länder i Världsdelsarkivet vilket gör det enkelt att ladda hem valfritt land när helst man vill. OBS! I Världsdelsarkivet kan man alltså inte använda det vanliga veckolösenordet.
  • Veckans Land är ett utmärkt material om man vill ha grundfakta om ett land samt även intressant fördjupning. De flesta skolor och lärare som använder materialet har stor nytta av länder i Världsdelsarkivet när eleverna ska jobba med olika länder som eget arbete/forskning eller i samband med grupparbeten.
  • Materialet fungerar även som arbetsblad som man jobbar direkt med om man vill. Läs mer om innehållet på de olika sidorna nedan.

Veckans Land

Veckans Land är ett unikt läromedel som kombinerar samhällskunskap, geografi, historia och ofta även lite matematik. Vi kallar det ett läromedel i Världskunskap för det finns alltid något intressant att lära sig om varje land.

Kontakt

Om lärare har frågor till oss så mejla eller ring 031-340 99 90.
Telefontid: vardagar 10.00-17.00.
Lunchstängt normalt 12.00 - 13.00.

Innehåll i Veckans Land

Materialet kan variera något mellan de olika länderna men i stort så har det ett upplägg som nedan.

Presentationen. Första sidan presenterar lite kort vad som är aktuellt med detta land just nu. Det finns en världsdelskarta där det gäller att hitta landet. Flaggan presenteras och det finns en liten uppgift om landet där man behöver använda lite av sina matematikkunskaper.

Kartan. Andra sidan har en blindkarta över landet där viktiga städer, berg, floder etc finns markerade. Under kartan finns aktuella namn. För att få dessa rätt placerade måste man ta hjälp av en karta. Här finns även en kort text om landets geografi.

Faktatexten. Tredje sidan är en faktatext om landet. Här presenterar vi landet på ett så enkelt och lättfattligt sätt som möjligt. Många gånger kan det handla om landets befolkning, historia och ganska ofta om aktuell politik.


Korsordet. Fjärde sidan är en uppgiftsida av typen korsord. ordfläta etc. De som är bekanta med våra Extrauppgifter från Veckans Nutidsfrågor vet hur de brukar se ut. Uppgiften löser man med hjälp av fakta som man hittar på de sidor man läst. Ofta presenteras här även något som är mindre känt om landet, kanske något med anknytning till Sverige eller annat av allmänbildande karaktär.

Extrasidan. Ibland finns en femte och kanske sjätte sida med ytterligare material om landet. Inte så vanligt men kan hända om vi under åren kompletterat med mer intressant material.

Facitsidan. Sist kommer facit, länkförteckning och lösenord för elevsidan. På en elevsida kan elever jobba direkt med materialet.

Allt ingår och för en otrolig låg kostnad. Se exempel här!
Läs mer om priset här!
Starta en prenumeration på Veckans Nutidsfrågor och Veckans Land här!