Kontakt

Vid frågor som handlar om prenumerationer, era uppgifter i vårt register mm så kontaktar ni:
Tord Eriksson
Mailadress: nutid@mera.se
Telefon: 031-340 99 90​​​​​​​
Telefontid: vardagar 10.30 -12.00, 13.00 -17.00

Vid frågor som handlar om innehållet i våra läromedel så kontaktar ni vår förlagschef
Erland Hallberg
Mailadress: infor@mera.se
Vår postadress är
Vagnmakaregatan 1B, 415 07 Götebrog

Vår besöksadress är
Vagnmakaregatan 1B, Göteborg

Vårt organisations- och momsregistreringsnummer är
556475-5360

Vårt bankgiro är 5413-6866
Vårt plusgiro är 4798371-3