Kontakt

Vid frågor som handlar om prenumerationer, era uppgifter i vårt register mm så kontaktar ni:
Tord Eriksson
Mailadress: [email protected]
Telefon: 031-340 99 90​​​​​​​
Telefontid: vardagar 10.00 -12.00, 13.00 -17.00

Vid frågor som handlar om innehållet i våra läromedel så kontaktar ni vår förlagschef
Magnus Hallberg
Mailadress: [email protected]
Vår postadress är
Vagnmakaregatan 1B, 415 72 Götebrog

Vår besöksadress är
Vagnmakaregatan 1B, Göteborg

Vårt organisations- och momsregistreringsnummer är
Org.nr 556475-5360
EU VAT SE556475536001

Bankgiro 5413-6866
Plusgiro 4798371-3
BIC(Swift) NDEASESS
IBAN SE86 9500 0099 6026 4798 3713