Beställa Veckans Nutidsfrågor

Här kan du beställa Veckans Nutidsfrågor eller göra förändringar i en redan pågående prenumeration. Senast om en vecka märker du att det är igång eller att förändringen är gjort. Om inte så kontakta oss!

Beställ

  • Prenumerationen startar omgående om man inte vill att den ska starta vid nästa terminsbörjan. När man startat ny prenumeration kommer vi att inom någon dag att skicka de lösenord som gäller för aktuell vecka så att ni omgående kan använda materialet.
  • Man kan påbörja en prenumeration när som helst under året. Påbörjas den mer än sex veckor in på terminen faktureras reducerat belopp och man betalar bara för de återstående veckorna på terminen.
  • Man kan även avsluta en prenumeration när som helst. Avslutas den senare än omkring fem veckor in på terminen (när vi skickat ut faktura för innevarande termin) avslutas prenumerationen vid närmaste terminsslut.
  • Faktura för terminen skicka normalt omkring fem veckor in på terminen. De flesta kommuner eller motsvarande önskar att faktura skickas till särskild fakturaadress. Om så är fallet så fyll i den korrekt redan från början och även med den eventuella referenskod eller liknande som ni önskar ska stå på fakturan.
  • Vi skickar mejl när nytt material finns att hämta på vår hemsida till max två mejladresser på varje skola med licens. Ni får själva ombesörja att skicka mejlet vidare till övriga berörda lärare. Var dock noga med att enbart skicka till lärare som jobbar på er skola så att inte någon av misstag använder materialet på en skola som inte har licens.
  • Alla prenumerationer är fortlöpande så ni behöver inte och ska inte förnya den vid terminsslut. Glöm bara inte att meddela oss om ni vill avsluta prenumerationen.
  • Även läromedlet Veckans Land ingår i prenumerationen av Veckans Nutidsfrågor.
Beställ genom att fylla i formuläret här nedan:

Nutidsfrågor

Veckans Nutidsfrågor är inget vanligt nyhets-quiz. Frågorna är utarbetade för att väcka nyfikenhet och skapa pedagogiska diskussioner. Att svara rätt är inte alltid det viktigaste.

Läs mer om tankar bakom de olika delarna i Veckan Nutidsfrågor här!

Kopieringsrätt

För att använda övningar från läromedlet Veckans Nutidsfrågor krävs en aktiv prenumeration som är knuten till den skolenhet/arbetsplats där materialet ska användas. Finns ingen prenumeration får inte övningarna användas även om man tidigare haft prenumeration och då skrivit ut materialet eller sparat pdf-filer.

Fakturering

Vi fakturerar en gång per termin. Om uppgifter inte stämmer så att den måste skickas om eller om vi måste påminna om betalning debiteras 50 kr extra.

Kontakt

Om lärare har frågor till oss så mejla eller ring 031-340 99 90 
Telefontid: vardagar 10.00 - 17.00 Lunchstängt normalt 12.00 - 13.00