Tankar bakom Veckans Nutidsfrågor

Veckans Nutidsfrågor har funnits sedan 1988. Få media eller läromedel kan stoltsera med så lång livslängd. Mycket har hänt under åren och även våra nutidsfrågor har utvecklats. Det mesta av tankarna bakom är dock oförändrade. Läs mer nedan!

Inte bara en massa quiz-frågor

Först och främst är alla de frågor som vi konstruerar ett frågebatteri för lärare som vill använda materialet. Därför ingår alltid alla frågor i en prenumeration och det är upp till varje lärare att försöka anpassa materialet till just den elevgrupp hen undervisar. Plocka gärna frågor från olika nutidskryss om ni önskar.
​​​​​​​

A-, B- och C-frågorna

 • Basen är A-, B- och C-frågorna och de skrivs av en och samma lärare (även om det inte är samma lärare vecka efter vecka). Generellt gäller att frågorna ska inspirera till diskussioner, väcka debatt, göra eleverna nyfikna och vilja följa med i nyhetsrapportering och samhällsfrågedebatt. Frågorna kan användas för kunskapskontroll men är egentligen inte skapade för det i första hand.
 • Hur man använder sig av frågorna avgör man själv. Gör en poängpromenad om ni känner för det men vi tror att materialet fungerar bäst ju mer aktiv man själv är som lärare. Att utveckla och förklara, att få igång diskussioner och reflektioner - helt enkelt ett material för lärare som gillar att vara lärare!
 • Om man ser på de olika frågesammanställningarna så ser man att de enklare A-frågorna oftast använder en nyhet som ämne men sedan ställer frågan på något "allmänbildande". Det gör att många klarar A-frågorna med sina allmänna kunskaper även om man för den delen inte följt med i nyhetsrapporteringen. A-frågorna försöker vi få så lätta som möjligt men fortfarande med ett meningsfullt innehåll. Även om frågan kan vara av allmänbildande karaktär så ska den ändå på ett meningsfullt sätt anknyta till nyhetshändelsen. Det är svårt ibland och det är därför som de tio A-frågorna är de frågor som tar längst tid att skriva.
 • Samma tankar finns bakom B- och C-frågorna men i och med att vi ser äldre elever framför oss så blir frågorna mer och mer kunskapsinriktade på själva nyhetshändelsen.
 • Många ser A-, B-. och C-frågorna som gamla tiders "mellanstadie", "högstadie" och "gymnasium" men gränserna är mycket flytande och det är upp till varje lärare att anpassa sig till sina elevgrupper. Vi vet att många lärare använder A-frågorna långt upp i åldrarna och tvärtom. 

Sju dagar

 • Sju dagar skrivs på samma sätt men av lärare med erfarenhet från de lägre årskurserna. Många gånger kan de likna A-frågorna. Sju dagar började vi med efter påtryckningar från "lågstadielärare" som ville ha ett "eget" nutidskryss. Används idag mycket även i årskurs fyra och högre beroende på vilka elever man har.

Lilla a-frågorna

 • Tanken med "Lilla a" är att de ska vara ett alternativ till A-frågorna snarare än ett komplement. De är på ett sätt mer inriktade på själva nyhetsrapporteringen och tar sin utgångspunkt i den rapportering som förekommer i SVT-programmen "Lilla Aktuellt". Givetvis kan dessa frågor, på samma sätt som A, vara bra material för diskussioner mm men de fungerar också som en direkt uppföljning och kunskapskontroll.
 • Tänk på att Lilla Aktuellts skolprogram numera sänds fredagar och därför måste våra a-frågor bygga på det som rapporterats veckan innan. Ett tips är alltså att använda a-frågorna tidigt i veckan, helst måndag, som en uppföljning av förra veckans Lilla Aktuellt. Observera att vi ibland, för att få ihop tio vettiga frågor, behöver göra frågor på nyheter som inte tagits upp i Lilla Aktuellt, som vissa veckor kan vara lite magert vad gäller "riktiga" nyheter.

K-frågorna

 • Tanken med dessa frågor är att inte använda för svåra ord och för långa meningar (Klartext). Med sitt innehåll och urval av ämnen ska frågorna vara inriktat på vuxna eller äldre ungdomar. Nyheterna hämtas från lite olika källor men oftast från nyhetskällor som svt.se och media som jobbar med riksnyheter.

Det var då-frågorna

 • Tanken bakom "Det var då" var att skapa ett material som först och främst kunde användas på äldreboende och i andra vuxengrupper. Vi upptäckte för många år sedan att vi hade en inte obetydlig kundkrets bland de som jobbade med äldre men också terapeuter och andra som behandlade patienter med afasi mm. Vi skapade då ytterligare ett material att kunna jobba med förutom nutidsfrågorna.

Extrauppgiften och Kluringen

 • Veckans Extrauppgift är en helt fristående temauppgift med varierande svårighetsgrad. Tanken är att de kan sparas och användas när tillfälle ges. Det kan även hända att äldre extrauppgifter återkommer (i uppdaterad form) men aldrig oftare än vart tredje år. Ska sanningen fram så har det nog gått minst fyra år mellan gångerna.
 • Detta gäller även Veckans Kluring, en uppgift av typ "klurig tankenöt". Vi känner till lärare som prenumererar på Veckans Nutidsfrågor enbart för extrauppgifternas skull. Fortsätt med det!

Nutidsfrågor

Veckans Nutidsfrågor är inget vanligt nyhets-quiz. Frågorna är utarbetade för att väcka nyfikenhet och skapa pedagogiska diskussioner. Att svara rätt är inte alltid det viktigaste.

Kopieringsrätt

För att använda övningar från läromedlet Veckans Nutidsfrågor krävs en aktiv prenumeration som är knuten till den skolenhet där materialet ska användas. Finns ingen prenumeration får inte övningarna användas även om man tidigare haft prenumeration och då skrivit ut materialet eller sparat pdf-filer.

Kontakt

Om lärare har frågor till oss så mejla ​​​​​​​eller ring 031-340 99 90
Telefontid: vardagar 10 - 17.00 Lunchstängt normalt 12.00 - 13.00