The English Year

The News English Year är temabaserade uppgifter med den engelskspråkiga världen i fokus. Ingår som en del i materialet Veckans Engelska.

The English Year - så fungerar det!

  • The English Year är texter som utgår från något tema i den engelskspråkiga världen. Ibland kan det vara ett rykande aktuellt tema om en händelse och ibland kan det vara ett tema som handlar något som utspelar sig i eller är typiskt för den engelskspråkiga världen. Med utgångspunkt i valt tema görs sedan olika övningsuppgifter där det ofta går att anpassa svårighetsgraden beroende på vilka elever som ska använda materialet.
  • Ingår tillsammans med The News Quiz och Pick and Choose i vårat engelskapaket som vi kallar Veckans Engelska.
  • Nytt material finns ute senast tisdagar (oftast måndag eftermiddag) och alla prenumeranter får email om det så fort nytt material ligger klart på vår hemsida. I detta email finns även aktuella lösenord för att öppna pdf-filen. Email skickas till max två adresser per skola.
  • I mejlutskicket får läraren förutom sitt eget lösenord även med ett lösenord till elevsidan. Via elevsidan kan eleven sedan läsa materialet på sin dator eller läsplatta. 
  • Material från terminens tidigare veckor finns sparade i arkivet. Tänk på att äldre material behåller sitt lösenord från den vecka de var aktuella. Ska man använda äldre material måste man alltså spara lösenordet för den veckan. Lösenord för förra veckan samt för nästa vecka finns alltid med i det senaste mejlutskicket.

The English Year

The English Year är ett temabaserat material utan riktigt fasta ramar. Aktuellt tema styr mycket av innehållet. Läraren har stora möjligheter att anpassa övningarnas svårighetsnivåer utefter sin aktuella elevgrupp.

Kontakt

Om lärare har frågor till oss så mejla eller ring 031-340 99 90.
Telefontid: vardagar 10.00-17.00.
Lunchstängt normalt 12.00 - 13.00.