Noticias en Quiz

Lär dig spanska men lär dig också mer om de länder där spanska talas.

Noticias en Quiz - så fungerar det!

  • Noticias en Quiz är ett nyhetskryss som består av tio frågor på spanska. Frågorna baseras på sådant som hänt senaste tiden och fokuseras helt på nyheter eller andra aktuella företeelser från den spansktalande delen av världen.
  • Frågorna finns inte i de vanliga frågorna inom läromedlet Veckans Nutidsfrågor.
  • Nyhetsquizet kommer ut sex gånger per termin med ungefär tre veckors mellanrum.
  • Skolor som har licens får fritt använda det på skolan. När nytt material finns att hämta på vår hemsida skickar vi ut ett mail till två mottagare (max) på skolan.
  • Vi lovar inte någon speciell dag eftersom materialetet inte kommer ut så ofta. Vi har bedömt att det inte finns behov av dessa frågor oftare än cirka var tredje vecka. Då kan vi även hålla ett mycket lågt pris.

Innehåll i Noticias en Quiz

  • Noticias en quiz är ett nyhetskryss men finns ändå i tre varianter. Först och främst själva nutidskrysset på spanska som är skrivet med så enkel spanska som är möjligt eftersom spanska är ett nybörjarspråk för de flesta. Se exempel här!
  • Krysset är sedan översatt ganska ordagrant direkt från spanska till svenska.
  • Det finns också en översättning till svenska som är mer grammatisk rätt på svenska. Dessa frågor kan man alltså använda även om man bara vill ha frågor om Spanien och spansktalande länder och inte använda i språkstudier.
  • ​Det finns även en liten ordlista som kan vara bra att ha och underlätta när man ska läsa frågorna.
  • Allt ingår, hela skolan kan använda det och till ett lågt pris. Läs mer om priset här! Starta en prenumeration här! 

Noticias en Quiz

Noticias en Quiz är ett nyhetskryss på spanska. Samtidigt som man lär sig förstå och använda språket får man även lära sig mer om händelser och företeelser i spansktalande länder. Utkommer sex gånger per termin med ungefär tre veckors mellanrum.

Kontakt

Om lärare har frågor till oss så maila eller ring 031-340 99 90.
Telefontid: vardagar 10.30-17.00.
Lunchstängt normalt 12.00 - 13.00.